O neposlušnim jarcima

Kratke priče za djecu - O neposlušnim jarcima

U lijepoj kućici pokraj šume živjela je koza sa svojim kozlićima. Kozlići su bili vrlo nestašni i često nisu htjeli slušati majku. Jednoga dana majka koza je morala izaći na ispašu i prije odlaska rekla je kozlićima: “Držite vrata zatvorena dok ne čujete moj glas. Donijet ću vam vime puno mlijeka.”

Saznaj više