Vodenjak Scruff u zaleđenom ribnjaku

Kratke priče za djecu - Vodenjak Scruff u zaleđenom ribnjaku

Bila je veljača. Jutra su još bila mrazna i tu i tamo je pala pokoja pahulja snijega. Snježni pokrivač još je prekrivao brda, a led je svjetlucao na površini bara i jezera. Uz jedno jezerce stajala je veličanstvena vrba. I svaki dan vodenjak Scruff sjedio je u toj vrbi. Nosio je topli zeleni kaput i crvenu kapu, ispod koje mu je virila zelena kosa. Vodenjak je svaki dan sjedio u vrbi iznad jezerca i čuvao svoje prijatelje šarane i somove koji su živjeli u jezercu.

Saznaj više

O izgubljenoj pahulji

O izgubljenoj pahulji

Pahuljice imaju puno prijatelja. Ne možeš niti izbrojati koliko ih ima. Njeni najbliži prijatelji su pahulje koje su ispale iz istog oblaka. Drže se zajedno sve dok ne stignu do zemlje, a čak i na zemlji leže jedno pored drugog u snježnom nanosu. Kad su pahulje zajedno, one su sretne i zadovoljne odmaraju na zemlji, na krovovima ili na drveću, sve dok sunce dopušta.

Saznaj više