Žapci Hop i Skok

Bajke za laku noć - Žapci Hop i Skok

Iza nekoliko šuma i nekoliko polja bilo je jezerce. Na njemu je plutalo nekoliko lopoča, a oko njega je rasla trska. Iz trske su dopirali redoviti zvukovi. “Kvak, kvak, kvak, kvak.” Takvo kreketanje značilo je da se dvije žabe odmaraju kraj jezerca. Zvale su se Hop i Skok. Bila su to dva brata žapca.

Saznaj više